Heel Vinkhuizen Kookt

“We willen het beste voor onze (klein) kinderen. We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren met plezier en gezond opgroeien. In een omgeving waar ze zich veilig voelen en gewaardeerd worden. Waar ze samen kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen. Daar wil de gemeente Groningen extra op investeren.”

– Wijken Voor Jeugd Vinkhuizen 2016

Het Idee

MFC ‘t Vinkhuys start binnenkort met een nieuw project, genaamd “Heel Vinkhuizen Kookt”!

Als Multifunctioneel Centrum draagt ‘t Vinkhuys graag bij aan de leefbaarheid van de wijk Vinkhuizen. Daarom is het doel van dit project, dat onlangs is opgestart: een ontmoeting tussen buurtgenoten, en interactie tussen ouders en hun kinderen, om het eigen netwerk te verstevigen en daarmee bij te dragen aan een leefbare wijk!

Dit willen we te realiseren door 1 keer in de 2 weken op vrijdagavond ouders met hun kind, bijvoorbeeld vaders met hun zoon of dochter, onder leiding van een kok voor de medecursisten een 3-gangen diner te laten koken.

Informatie en Kosten

Voor wie? Het project is voornamelijk gericht op ouders met kinderen in de leeftijd van ongeveer 12-15 jaar. 

Hoe vaak? Er zijn in totaal 5 bijeenkomsten gepland, waarbij er 1 keer in de 2 weken een ontmoeting plaatsvindt.

Datum: 13 januari 2017 t/m 24 maart 2017.

Tijd: Vrijdagavond van 17.00 t/m 19.00 uur.

Kosten: Gratis.

Geïnteresseerd?

Heeft u interesse om mee te doen? Stuur ons dan een mail op info@vinkhuys.nl of gebruik ons contactformulier!

Gedeelde Wereld 2.0

In het project gedeelde wereld hebben we gezien dat je door ouderen en jongeren met elkaar in contact te brengen, wederzijds begrip kunt creëren. Jongeren organiseren in dit project activiteiten voor ouderen in Woonzorgcentrum de Veldspaat en bezorgen hen zo een leuke middag.

Het Idee

De jongeren gaan elke week een uur naar de oudere toe om iets met hem of haar te ondernemen. Dit project heeft een tweeledige werking: ten eerste leren jongeren verantwoordelijkheid te dragen voor de mensen in hun omgeving en doen ze ervaring op met het werken met ouderen. Ten tweede wordt de eenzaamheid onder ouderen tegengegaan.

gedeelde wereld