Algemene Cursusvoorwaarden

Aanmelden

Voor iedere cursus, opleiding of workshop die je wilt volgen, dien je je afzonderlijk aan te melden. Dit kan op de webshop van ‘t Vinkhuys. Bij de balie van ‘t Vinkhuys kun je, indien nodig, om assistentie vragen bij je aanmelding. Inschrijven voor een gedeelte van een workshop of cursus is in principe niet mogelijk, tenzij er andere afspraken met je zijn gemaakt. Voor inschrijving van kinderen of jongeren tot 18 jaar is toestemming van een ouder of verzorger nodig. Na bevestiging van de inschrijving, wordt de aanmelding als definitief beschouwd. Bij aanmelding verbind je je in principe voor de gehele cursus. Alleen als er veranderingen zijn of als een cursus niet doorgaat, krijg je hiervan tijdig bericht. In alle andere gevallen verwachten we jou op de eerste cursusdag of op de workshop.

Meld je jezelf en je partner aan? Geef dan bij het afrekenen in het vakje “Bestelling opmerkingen” de namen op. Zodat we weten wie we op de cursus of activiteit kunnen verwachten.

Cursuskosten en betalen

De prijzen van de cursussen vind je in onze webshop of in het cursusoverzicht gedeelte in de wijkgids. Alle cursussen zijn (tenzij anders vermeldt) exclusief materialen of kopieën. Betaling is mogelijk via iDeal of betaling aan de balie (pinnen of contant). Wanneer je in de webshop een bestelling hebt geplaatst, krijg je een bevestiging per e-mail. Na betaling krijg je (dit kan enkele dagen duren) per e-mail een bevestiging dat je bestelling is voltooid. Dit is tevens je betalingsbewijs. Bewaar dit betalingsbewijs goed. Mocht er onduidelijkheid zijn over je betaling, dan dien je dit bewijs te kunnen laten zien.

Geldigheid inschrijving

Je inschrijving is geldig voor de aangegeven duur van een cursus en wordt niet automatisch verlengd. Je moet je dus voor de aanvang van een volgende cursus opnieuw inschrijven.

Plaatsing

Plaatsing voor een activiteit gaat in volgorde van aanmelding tot het maximum aantal cursisten bereikt is. Het is dan ook raadzaam om je op tijd in te schrijven. Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. In sommige gevallen kun je bericht “niet op voorraad” krijgen, dat geeft aan dat er geen plaats meer is bij de activiteit van jouw keuze. Je kunt op een wachtlijst geplaatst worden. Neem hiervoor contact op met de balie.
Bij onvoldoende belangstelling kan besloten worden een cursus te annuleren. Een cursus kan door andere cursusleider(s) gegeven worden dan vermeld.

Opzegging

Bij tussentijdse beëindiging/opzegging blijft de verplichting tot betaling van het volledige lesgeld bestaan. Hiervan wordt slechts afgeweken als de opzegging geschiedt op medische gronden (na overleg van een medische verklaring) of bij verhuizing buiten de gemeente (na overleg van een verhuisbericht). In dit laatste geval dient een opzegtermijn in acht te worden genomen van 1 maand. Uitschrijvingen om bovengenoemde redenen kan uitsluitend schriftelijk worden gedaan aan de directeur van ‘t Vinkhuys. Bij tussentijdse uitschrijving wordt het cursusgeld naar evenredigheid van de genoten lessen van de lopende cursus in rekening gebracht.

Uitval van lessen

Bij afwezigheid van een cursusleider kan de les vervangen worden door een andere cursusleider of in overleg met docent en cursisten kan besloten worden een uitgevallen les op een later tijdstip in te halen.
Alle data van de cursusbijeenkomsten zijn ruim van tevoren bekend. Mocht je echter verhinderd zijn, dan is het niet mogelijk om deze gemiste bijeenkomst in te halen, tenzij van tevoren anders is overeengekomen.

Wat te doen bij ziekte of verhindering

Indien je ziek bent of door een andere oorzaak verhinderd bent om aanwezig te zijn tijdens de les, dan graag voor aanvang van de les afmelden bij de balie van ’t Vinkhuys (050 – 5770 770) of bij je cursusleider. Verhindering van de cursist geeft geen recht op restitutie of het volgen van een extra les. Bij langdurige ziekte van de cursist is restitutie van cursusgeld onder bepaalde voorwaarden mogelijk.

Portretrecht

In het MFC ’t Vinkhuys kunnen foto’s en videoreportages gemaakt worden van cursussen, bijeenkomsten en presentaties. Opnamen kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, in brochure, en dergelijke. Bij je aanmelding verklaar je akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal tenzij je jouw bezwaar van tevoren schriftelijk hebt aangegeven.

Aansprakelijkheid en vertrouwelijkheid

MFC ’t Vinkhuys is niet aansprakelijk voor diefstal, schade of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten en voor ongelukken in of rondom de gebouwen.

Op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemer en het MFC ’t Vinkhuis is het Nederlands recht van toepassing.

MFC ’t Vinkhuys behandelt gegevens van cursisten als vertrouwelijke informatie en zal deze gegevens nooit aan derden verstrekken of ter inzage geven.

In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.