Onderzoekers Taalwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen willen te weten komen hoe het leren van een vreemde taal, denkvermogen, en gezond ouder worden met elkaar verband houden. Recent onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat het actief zijn op latere leeftijd een positieve invloed kan hebben op het denkvermogen en welzijn.

Daarom zijn zij op korte termijn op zoek naar gezonde, Nederlandse ouderen van rond de 65-80 jaar oud om in juni en juli aan dit onderzoek mee te doen.

Deelnemers volgen thuis een gratis online taalcursus Spaans gedurende 1 uur per dag voor een periode van 10 dagen. Voor en na deze 10 dagen vinden twee metingen plaats in het Cognitive Neuroscience Center te Groningen waarin een vragenlijst wordt afgenomen, taken op de computer worden gedaan, en waar hersenactiviteit gemeten wordt.

De taalcursus wordt u gratis aangeboden en als dank voor uw deelname ontvangt u een kleine attentie.

Enthousiast geworden om mee te doen?

Stuur een e-mail naar de leider van het onderzoek, Floor van den Berg (f.a.van.den.berg@student.rug.nl), voor meer informatie. Deelt u dit bericht ook gerust met mensen in uw netwerk die mogelijk geïnteresseerd zouden zijn.