Datum: Woensdag 29 november 2023
Aanvang: 20:00u – eind 21:15
Locatie: ’t Vinkhuys, Diamantlaan 94, 9743 BJ Groningen

Titel: Nachtelijke vogeltrek over Groningen: wat vertellen geluidsopnames ons?

Nachtelijke vogeltrek bestuderen is specialistenwerk omdat de duisternis veel belemmeringen opwerpt: je kunt dat o.a. doen met behulp van radar, maar ook met behulp van de geluiden. Jacob Bosma gaat in zijn lezing in op de aanleiding waarom hij ‘s nachts vogelgeluiden is gaan opnemen en geeft een korte historie van deze snelgroeiende hobby. 

Aan de hand van veel geluidsopnames het hele vogeljaar door illustreert hij de werkwijze en gebruikte apparatuur (recorders, externe microfoon, parabool, computerprogramma’s) en laat hij zien hoe je sonogrammen interpreteert. Tevens staat hij stil bij waardevolle websites als naslagbron voor informatie. Naast de verrassende waarnemingen die hij doet, gaat Jacob ook in op het wetenschappelijke nut van deze manier van ‘vogels registreren’. Het belooft een hele interessante lezing te worden door de innovatieve methodiek van waarnemen en de voor velen onbekende geluiden/trekroepjes die we te horen krijgen.

Flyer-Avifauna-29-11-23-