Datum: woensdag 18 oktober 2023
Aanvang: 20:00 uur, zaal open 19:30 uur.
Locatie: ‘t Vinkhuys, Diamantlaan 94, 9743BJ Groningen

Scholeksters van de wei naar het dak of van de regen in de drup?

Scholeksters zijn vooral kustvogels die echter ook landinwaarts broeden in agrarisch gebied. Waarom broeden ze tegenwoordig ook op daken en welke voordelen biedt dat?

Scholeksters hebben te maken met een lager broedsucces als gevolg van extreme intensivering in de landbouw en mogelijk ook door een toename van natuurlijke vijanden (predatie). Verder is de hoeveelheid voedsel in de overwinteringsgebieden afgenomen en is in kustgebieden de kans op overstroming in het broedseizoen toegenomen.

Tegenwoordig duiken scholeksters steeds vaker als dakbroeder op in stedelijk gebied.. De scholekster heeft dus een carrièreswitch gemaakt: van de wei naar het dak. Ook in Groningen broeden ze op grinddaken op industrieterreinen. In Assen wordt sinds 2008 de populatie op de voet gevolgd. In het kader van dit onderzoek zijn o.a. vogels voorzien van kleurringen en zenders. Hierdoor zijn diverse nieuwtjes over terreingebruik, verplaatsingen binnen het broedgebied, voedselvoorkeur en broedsucces naar boven gekomen. In het Jaar van de Scholekster vertelt Bert Dijkstra over de resultaten van dit langjarige onderzoek.

Bert Dijkstra van Scholeksteronderzoek Assen e.o. is een echte natuurman en weidevogelkenner. Hij werkte jarenlang bij Landschapsbeheer Drenthe en sinds 2022 is hij natuurbeheerder van o.a. het Zuidlaardermeergebied bij Het Groninger Landschap. Weidevogels inventariseert hij al 20 jaar in de Haulerpolder. Ook is hij zeer actief in de Stichting Onderzoek Scholekster van SOVON Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland. Zijn enthousiaste spreekstijl zorgt ongetwijfeld voor een leuke avond.

Flyer-Avifauna-18-10-23