Wat heeft 29 jaar akkervogelbescherming met de grauwe kiekendief als uithangbord nu opgeleverd? – Lezing Avifauna

De lezing van Avifauna op woensdagavond 28 november 2018 gaat over akkervogelbescherming en wordt verzorgd door Ben Koks.

In zijn laatste lezing voor de Werkgroep Grauwe Kiekendief zal Ben Koks voor Avifauna Groningen een exposé geven van bijna drie decennia akkervogelwerk in Groningen, Nederland, elders in Europa en vanaf 2006 ook in West-Afrika en later in India. 

Datum: 2018-11-28 20:00 – 22:00
Locatie: ‘t Vinkhuys, de wijk vinkhuizen 


De vereniging Avifauna Groningen is opgericht in 1968 met aanvankelijk als belangrijkste doel te komen tot een publicatie over de vogels in de provincie Groningen (een zogenaamde avifauna van Groningen). In de loop der jaren is de vereniging uitgegroeid tot een provinciale vereniging met 300 – 400 leden.

Wilt u lid worden van Avifauna Groningen?
Bij Lidmaatschap ontvangt u tevens jaarlijks het verenigingsblad “De Grauwe Gors” in de bus, met veel informatie over vogels in Groningen. 
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Avifauna, ook kunt u contact opnemen met de ledenadministratie van de vereniging:

E-mail: ledenadministratie@avifaunagroningen.nl
Het lidmaatschap bedraagt minimaal € 20,- voor leden, € 13,- voor jeugdleden (tot 18 jaar) en een gezinslidmaatschap kost € 25,-

Verplicht*