De lezing van Avifauna op woensdagavond 16 november gaat over de bonte vliegenvanger. De bonte vliegenvanger is een lange afstandstrekker, die wijd verspreid is in Europese bossen tijdens de lente. Als je hem ziet en niet bekend bent met vogels, zou je niet vermoeden dat dit vogeltje van 12 gram twee keer per jaar een waanzinnige reis van duizenden kilometers maakt tussen Europa en West-Afrika. Op zijn reis zijn er vele uitdagingen, waaronder een mammoetvlucht over de Sahara, maar ook het grootbrengen van een nest jongen in de broedgebieden. In Europa leren we veel over de bonte vliegenvanger door nestkastonderzoek. Zo weten we steeds meer over het dieet van de vliegenvangers en hoe ze zich aanpassen aan een veranderende omgeving.

Buiten Europa weten we echter bar weinig van dit kleine vogeltje, maar ook daar krijgen we door de nieuwste technologieën steeds meer inzicht in. Door de vogels minuscule zenders van minder dan een halve gram mee te geven, krijgen we informatie over de trekroutes van bonte vliegenvangers die voorheen niet te verkrijgen was. In deze lezing neemt Samplonius jullie mee in een jaar in het leven van de bonte vliegenvanger en hoe hij op het Dwingelderveld en Drents- Friese Wold onderzoek doen naar dit fascinerende vogeltje. Graag tot 16 november!

Jelmer Samplonius is in het laatste jaar van zijn promotietraject aan de Rijksuniversiteit Groningen en wordt begeleid door Christiaan Both en Joost Tinbergen. Zijn onderzoek richt zich met name op de interacties tussen mezen en vliegenvangers, waartussen het er hard aan toe kan gaan in de competitie om nestholtes.

Woensdag 16 november

Tijd:       20:00 – 22:00 uur

Avifauna