Vrijdag 26 januari houdt de Groninger Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (GVWS) een lezing over kosmische straling. De lezing wordt verzorgd door prof. dr. A.M. van den Berg, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van den Berg staat aan het hoofd van de Astroparticle Physics group aan het KVI-Center for Advanced Radiation Technolgy en houdt zich in die hoedanigheid bezig met kosmische straling. Kosmische straling (vroeger ook hoogtestraling genoemd) is een verzamelnaam voor deeltjes en fotonen met een hoge energie die ons vanuit de kosmos bereiken.

De lezing is gratis te bezoeken. Bezoekers zijn welkom vanaf 19:45 uur. Meer informatie over GVWS vind je op haar website.