Eenzaamheid onder ouderen tegengaan en tegelijkertijd leerlingen kennis laten maken met de praktijk: met deze ingrediënten hebben MFC ‘t Vinkhuys, Reitdiepcollege Leon van Gelder en woonzorgcentrum De Veldspaat de handen ineengeslagen. In het project Gedeelde Wereld maken bewoners van de Veldspaat contact met medebewoners en middelbare scholieren tijdens een wekelijkse activiteit. De leerlingen komen in aanraking met een doelgroep waar zij in de toekomst mogelijk mee gaan werken. Dit project loopt inmiddels anderhalf jaar en is zeer succesvol. De bewoners genieten van de extra aandacht en de leerlingen doen praktijkervaring op. Voor De Veldspaat is het een mooie gelegenheid om een extra activiteit aan te bieden waarin ze jongeren motiveren om in de toekomst met ouderen te gaan werken.

Anderhalf jaar geleden nam ’t Vinkhuys –  met het oog op het maatschappelijke debat rondom eenzaamheid onder ouderen – het initiatief om een project op te starten waarbij middelbare scholieren en ouderen uit de wijk Vinkhuizen met elkaar in contact komen. Marije de Vries treedt namens ’t Vinkhuys op als coördinator. In de eerste plaats verzorgt ze de communicatie tussen de Leon van Gelder en De Veldspaat. Zo zorgt ze ervoor dat iedereen op de hoogte is van alle mogelijkheden rondom een activiteit.

Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het buddyschap: dit houdt in dat een leerling wordt gekoppeld aan een bewoner om samen sociale activiteiten te verrichten die uitgaan van de behoefde van de bewoner, zoals een bezoekje aan de winkel of het maken van een wandeling. Doel hiervan is het opbouwen van een langdurige relatie waarin wederzijds begrip wordt gekweekt en bevorderd. Ze faciliteert een kennismaking en zorgt dat er afspraken worden gemaakt over het vervolg van het buddyschap. Leerlingen die deelnemen aan het buddyschap ontvangen hiervoor een certificaat.

gedeelde wereld

Een van de leerlingen van de Leon van Gelder die deelneemt aan Gedeelde Wereld is Nzola. Ze zit in het laatste jaar van het VMBO en dit project biedt haar de kans om ervaring op te doen in de praktijk. Ze overweegt namelijk om na de zomer verder te gaan met de opleiding Verzorgende IG. In deze opleiding zal ze leren om zorg te bieden aan mensen met verschillende achtergronden, waaronder ouderen. Tijdens de eerste keer dat ze meedoet aan lakt Nzola de nagels van een bewoonster. Hoewel ze toegeeft een beetje zenuwachtig te zijn, doet de tevreden glimlach van de bewoonster de zenuwen gelukkig gauw verdwijnen.