Ongemerkt hebben we allemaal te maken met stigma’s en worden we er mee geconfronteerd. In het Stigma Café zijn stigma’s bespreekbaar en
kijken we wat we er samen tegen kunnen doen.

Het eerste Stigma Café wordt gehouden op dinsdag 10 september 2019 van
15.00 tot 17.30 uur in ‘t Vinkhuys, Diamantlaan 94, Groningen.
U komt toch ook? Noteer de datum of meldt uw deelname alvast via
stigmacafe@zavie.nl