Burgemeester den Oudsten over belang wijkgesprek over veiligheid:
“De afstand kleiner maken”

In een afgeladen Vinkhuys in Vinkhuizen vond woensdag 5 oktober het wijkgesprek over veiligheid plaats. Onder leiding van burgemeester Peter den Oudsten spraken wijkbewoners met de driehoek (burgemeester, politie, openbaar ministerie), vertegenwoordigers van woningbouwverenigingen, Wij-Vinkhuizen en andere sociale instanties over veiligheidszaken in de wijk. Jeugdoverlast en een sterk gevoel van onveiligheid bij de tunnels onder de ringweg naar de stad blijken de grootste aandachtspunten te zijn.

Door: Geert Nijboer

 

Ron Schaftenaar, teamchef politie Noord-Nederland, schetst een duidelijk beeld: cijfers op het gebied van misdaad in Vinkhuizen laten een behoorlijke daling zien. Het aantal woninginbraken neemt af en met de aanhouding van drie verdachten uit de wijk Paddepoel is het aantal scooterdiefstallen ook fors afgenomen. Het aantal druggerelateerde zaken, zoals het houden van een hennepkwekerij, blijft stabiel. Cijfers met betrekking tot winkeldiefstallen kennen weliswaar een lichte stijging, dit valt echter vooral te wijten aan winkelpersoneel dat alerter is en daardoor meer daders in de kraag weet te vatten.

Wat echter aanzienlijk is toegenomen en ook onder de wijkbewoners nadrukkelijk wordt bevestigd, is de overlast van jongeren. Wijkbewoners spreken over scheldpartijen, intimidatie, vernielingen van auto’s en huizen en vuurwerk- en geluidsoverlast. Doordat de groep in kaart is gebracht is er inmiddels contact met ouders en scholen, toch blijven enkele bewoners te maken hebben met ernstige overlast. Capaciteit bij de politie speelt hierbij een rol, zal Monique Pennings, districtschef politie Noord Nederland, later op de avond uitleggen: “Het grootste probleem krijgt nou eenmaal de meeste inzet. Wanneer de prioriteit ligt bij het oplossen van woninginbraken, gaat dit nu eenmaal ten koste van het bestrijden van jeugdoverlast.”

Een ander veiligheidsthema dat sterk leeft onder bewoners van Vinkhuizen is het gevoel van onveiligheid rondom de fietstunnels die Vinkhuizen verbindt met de stad. Over het aantal incidenten dat zich afspeelt in en om de tunnels is Schaftenaar duidelijk: dat is afgenomen. Eén wijkbewoner weet wel waarom: “Er durft geen mens meer onder die tunnels door!” Dat wordt bevestigd door andere bewoners, die zich opgesloten en in sommige gevallen zelfs geïsoleerd voelen in de wijk. Een moeder durft haar dochters niet alleen terug te laten fietsen uit de stad en ziet zichzelf daarom genoodzaakt om hen te escorteren.

Wethouder Paul de Rook erkent de problematiek en geeft aan dat op het moment een aantal maatregelen onder de loep worden genomen om op korte termijn een veiligere omgeving te creëren. Zo wordt gedacht aan betere verlichting en een aanpassing van het fietspad naar de meest zuidelijke tunnel. Met de aanpak van de westelijke ringweg wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de tunnels. Dat dit pas op zijn vroegst in 2022 op de planning staat, leidt tot verontwaardiging in de zaal. Wat in ieder geval belangrijk blijft, is dat elk incident wordt gemeld. En de problematiek rondom de tunnels is ook deels een gevoelskwestie, vindt de Rook: “Tunnels blijven tunnels.”

Wijkgesprek
Burgemeester Peter den Oudsten kijkt tevreden terug op de avond. Op het gebied van veiligheid is duidelijk geworden wat er leeft in de wijk: “Een aantal zaken, zoals de fietstunnels en jeugdoverlast, zijn aan de orde gekomen. Met name de overlast door een groep jongeren, die te lang en teveel hun eigen gang konden gaan, daar werd veel te genuanceerd over gedacht”. Hij is dan ook erg te spreken over bewonersinitiatief de Roege Boys dat zich bezig houdt met het bieden van een plek voor de ‘oudere’ jongeren’ uit de wijk: “Fantastisch dat dit vanuit de wijk zelf komt”. Verder benadrukt Den Oudsten het belang van de driehoek die dicht op de wijk zit: “Het is belangrijk dat wij als gemeente maar ook de politiechef en de officier van justitie rechtstreeks met de mensen praten. Op die manier maak je de afstand tussen overheid en bewoners kleiner en hoor je wat er leeft binnen de wijk.”