Het einde van het schooljaar is een goed moment om terug te blikken. We kijken tevreden terug naar afgelopen schooljaar. Begin september is VinkHuisWerk gestart met het aanbieden van huiswerkbegeleiding op 3 locaties in samenwerking met de gemeente Groningen, die een bijdrage levert aan de huiswerkbegeleiding vanuit het KindPakket. In het Vinkhuys en op de Werkman Kluiverboom werd 4 dagen per week huiswerkbegeleiding aangeboden en 2 dagen per week op het Leon van Gelder. In oktober 2017 is vanwege de vraag gestart met een groep op CSG Selion en in februari 2018 volgde ook het Simon van Hasselt. VinkHuisWerk blijft groeien en is zich aan het oriënteren om stads-breed begeleiding op locatie aan te bieden, zowel voor het voortgezet onderwijs als het basisonderwijs. Afgelopen jaar hebben we veel energie gestoken in de kwaliteitsverbetering van de begeleiding. De huiswerkbegeleiders hebben een aantal workshops gevolgd om aan hun didactische vaardigheden te werken. Zo zijn bijvoorbeeld de onderwerpen actief begeleiden en omgaan met pubers aan bod gekomen.

In mei zijn er natuurlijk altijd eindexamens, een spannende periode voor de eindexamenleerlingen. Om onze leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen konden ze in de meivakantie examentrainingen volgen in het Vinkhuys. Terwijl andere leerlingen vrij waren hebben ze hier samen met de begeleiders hard gewerkt. Dit hebben ze niet voor niks gedaan want gelukkig zijn al onze leerlingen geslaagd! We zijn blij met alle leuke en warme reacties die we hebben ontvangen.

 

Titus is geslaagd

Begeleider Vivian met examenleerling Shorouk

Komend schooljaar gaan we verder met een aantal nieuwe gezichten en ook onze vaste club begeleiders blijft werken bij VinkHuisWerk. Janne Zwaneveld heeft afgelopen mei het stokje overgenomen van Marije de Vries als coördinator. Mirjam Roelfsema blijft bijles geven aan de leerlingen van de basisschool die trouwens ook allemaal over zijn! Wij hopen er komend schooljaar samen met onze leerlingen weer zo’n succes van te maken! We starten in 17 september weer met de huiswerkbegeleiding en bijles maar gaan eerst genieten van een mooie zomer!